ASYMPTOTE

Projekt ASYMPTOTE spája minulosť so súčasnosťou do jednotnej vizuálnej podoby. Výsledné fotografie, videá i zvukové záznamy vytvárajú celok, ktorý predstavuje interpretáciu témy očami troch mladých autorov – Natálie Evelyn Benčičovej, Adama Csoku Kellera a Esther Arielle. Vernisáž sa uskutoční v piatok 11. marca o 18.00 v budove Slovenského rozhlasu, kde výstava potrvá do 31. marca 2016.


Reflexia nových i starých hodnôt

Realizáciou projektu sa autori pokúšajú priblížiť k téme socializmu a viesť dialóg s ľuďmi, ktorých sa toto obdobie našej histórie priamo dotýka. Na základe rozdielov a podobností porovnávajú zozbierané informácie s pocitmi, ktoré zažíva dnešná mladá generácia. Cieľom je teda reflektovať nielen minulosť, ale aj na súčasný stav našej spoločnosti a jej hodnôt.

Ľudia v geometrickom režime

Scény sa odohrávajú v priestoroch architektonicky príznačných pre obdobie socializmu, no zobrazujú skôr fiktívnu predstavu, ktorá premieňa reálne lokality na dejiská medzi ilúziou a skutočnosťou. Architektúra svojou geometriou a strohosťou symbolizuje samotný režim. Ústredným prvkom fotografií sú ľudia, ktorí vytvárajú vzory. Sú súčasťou architektúry, spoločnosti, celku. Jednotlivec tu stráca svoju individualitu kopírovaním a splynutím s ostatnými v uniformite, pri ktorej každý rozdiel značí chybu. 

 

Experimentálny rozhovor s návštevníkom

Zvuk ASYMPTOTE spája digitálne a analógové spracovanie, ktoré čerpá z pôvodných rádio-nahrávok. Následná zvuková manipulácia posúva zozbierané materiály do abstraktnejších foriem, ktoré experimentujú s vnímaním diváka a snažia sa ho vtiahnuť do tejto miestami absurdnej hry. Modelovým príkladom je Spartakiáda, udalosť, ktorá sa konala na území Československa od roku 1955. Išlo o hromadné gymnastické vystúpenia, ktoré používali choreografiu na zjednotenie ľudí do obrovských vzorov a štruktúr. Videozáznam z projektu ASYMPTOTE vytvára dialóg medzi samotnými osobami a formáciami. Tie sa následne deformujú do pixelov, kým nezaniknú v digitálnom šume. Všadeprítomné opakovanie zvuku a obrazu vzbudzuje pocit napätia a paranoje. Všetky zložky splývajú do audiovizuálneho jazyka, ktorý je pre výstavu charakteristický.

Traja autori, jedna vízia

Autori Evelyn Benčičová a Adam Csoka Keller spolu umelecky tvoria už dlhý čas, počas ktorého sa často približovali k téme, ktorú prezentuje projekt ASYMPTOTE. S Francúzkou Arielle Esther je to pre tento raz ich prvá väčšia spolupráca.

         Natália Evelyn Benčičová ( 4.12.1992 ) sa venuje najmä digitálnej fotografii. Pochádza z Bratislavy a momentálne študuje na Universität fur Angewandte Kunst vo Viedni. Vo svojej práci sa snaží pohybovať na hranici medzi umením a komerciou, pričom kladie dôraz na vizuálnu aj konceptuálnu stránku fotografie. Jej práce nájdete na stránke www.evelynbencicova.com.

         Adam Csoka Keller ( 5.9.1991 ) sa narodil v Bratislave a vyrastal v Kanade. Jeho práca spája módu, dizajn aj video, do projektov založených na medzidisciplinárnom výskume. Taktiež sa venuje štúdiu digitálnych médií a ich vplyvu na spoločnosť. V súčasnosti dokončuje magisterské štúdium v odbore vizuálna komunikácia na univerzite Central Saint Martins v Londýne. Adamovu tvorbu si môžete pozrieť na https://vimeo.com/csokakeller.

         Arielle Esther ( 8.4.1989 ) sa narodila vo Francúzku a popri speve sa zaoberá experimentálnou elektronickou hudbou. Vyštudovala zvukové inžinierstvo v Berlíne, kde sa zaoberá hudbou z organických i elektronických zdrojov. Cieľom jej práce je preniesť citovo zafarbené výrazy do zvuku a vyvolať kontrastné vnemy pre poslucháča. Ukážky z jej tvorby nájdete na stránke www.arielleesther.com