CE•ZA•AR 2014

Slovenská komora architektov zverejnila nominácie súťažného ocenenia XIII. ročníka CE·ZA·AR 2014, ktoré spomedzi historicky rekordného počtu prihlásených diel vybrala medzinárodná odborná porota koncom júna. Víťazi ceny v jednotlivých kategóriách budú vyhlásení 9. októbra 2014. 


Kto rozhoduje o udelení cien

Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií aj voľba víťazov ocenenia CE·ZA·AR 2014 náleží porote zloženej z domácich i zahraničných odborníkov. Členmi tohoročnej poroty sú:

Arch. DI. M.Arch. Marlies Breuss (architektka, Rakúsko),

DPLG. Maxime Enrico (architekt, Francúzsko),

Ing. arch. Martin Jančok (architekt, Slovenská republika),

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (architekt, Česká republika),

Mag. art. Ivan Ostrochovský, Artd.  (producent, režisér, Slovenská republika),

DPLG. Yan Roche (architekt, Francúzsko),

Ing. arch. Peter Vitko (architekt, Slovenská republika).

Predsedom poroty sa pre tento ročník stal Ing. arch. MgA. Osamu Okamura.

„Ako silnú vnímam tému rekonštrukcií. A to nielen stavieb z dávnej histórie, ale i stavieb z dôb nedávno minulých. Práve takéto stavby nám ponúkajú stále žiadanejšiu možnosť vrátiť sa do unikátnych lokalít v samotných centrách našich miest a obcí a prepojiť súčasné požiadavky na moderný život s našimi kultúrnymi a spoločenskými koreňmi. Povedal by som, že útek z mesta je minulosťou. Dnes sa usilujeme predovšetkým o šikovný návrat,“ vyjadruje svoj osobný odkaz tohtoročnej Ceny Osamu Okamura.

Priebeh hodnotenia poroty

V júni prebehlo dvojkolové zasadnutie medzinárodnej poroty, ktorá z celkového počtu 101 prihlásených architektonických diel vybrala 23 postupových (semifinálových) diel. Z nich na základe osobnej obhliadky napokon zvolila 17 nominácií. Jedno z víťazných diel navrhne na nomináciu na prestížnu Cenu Európskej únie Mies van der Rohe Award. Nominácie na Cenu za architektúru CE·ZA·AR 2014 boli v súlade so štatútom ocenenia udelené nasledovne:

Rodinné domy

Obytné domy

Občianske a priemyselné budovy

Rekonštrukcia a obnova budov

Interiér

Exteriér

Vyhlásenie víťazov

Zoznam laureátov Ceny za architektúru CE·ZA·AR 2014 je známy len členom poroty a ostane utajený až do okamihu slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehne počas galavečera, 8. októbra 2014 v Bratislave.