J KOO

Foto: Tomimito.com

Pomerne mladá značka na Seoul Fashion Weeku J KOO pod taktovkou návrhárov Yeonjoo-Koo a Jinwoo-Chio ma svojou najnovšou kolekciou donútila oprášiť vedomosti z dejepisu a googliť trocha o histórií. Viete, kto je Lee Miller? 


Brand koncept: Značka si zakladá najmä na dokonalom krajčírskom vypracovaní svojich kolekcií. Snaží sa redefinovať vzťah medzi mužskou a ženskou figúrou. Pretvára ženskú módu prostredníctvom porozumenia tej mužskej.

F/W 2014 Koncept: Lee Miller in Fashion / The art of Lee Miller

World War II Military and Morse Code. Kolekcia vychádza zo siluety 40. rokov, z éry skvelej fotografky Lee Miller, ktorá sa počas WW II zmenila z fashion a art fotografky na vojnovú korešpondentku. Okrem inšpirácie siluetami danej éry duo návrhárov Yeonjoo-Koo a Jinwoo-Chio do kolekcie zapracovalo aj digitálnu potlač (ktorá sa objavuje vo väčšine kolekcií na SFW F/W 2014) morzeovky a vojnových výjavov. Celú „vojnovú“ atmosféru dotvárajú nápisy PEACE na jednotlivých modeloch.

Farby: čierna, sivá, neónová ružová, neónová žltá

Materiály: rozličné druhy vlny, kašmírová plsť,  bavlna, polyester

Názor Inspire: Kolekcia, ktorá ma zaujala až na druhý pohľad. Nie, že by nebola zaujímavá, no až keď som si detailnejšie pozrela fotky a zamyslela som sa nad konceptom kolekcie, dokázala som ju naplno oceniť. Veľmi ľahko kombinovateľné, jednoduché a minimalistické kúsky, ktoré zároveň nesú „odkaz vojny“ - nie však tvrdým a nepríjemným spôsobom, skôr tak, aby ho uchopil každý po svojom.

Fotky: Tomimito.com

Video by: Nat Cíbiková


Brand concept: Brand mainly based on perfect tailoring on its collections. It is trying to re-define a relationship between male and female body figures. Recreates women’s wear trough understanding menswear. 

F/W 214 Concept: Lee Miller in Fashion / The art of Lee Miller

World War II Military and Morse Code. Collection is based on 40s silhouette, era of great photographer Lee Miller, who become war correspondent during WW II after a career as a fashion and art photographer. Beside the inspiration by the silhouettes, designer duo Yeonjoo-Koo and Jinwoo-Chio also used digital prints (which are so popular among the designers on SFW F/W 2014) of Morse Code and war scenes. The „war“ atmosphere is completed by PEACE signs on the individual pieces.

Colors: black, grey, neon pink and yellow

Materials: various kinds of wool, cashmere felt, cotton, polyester

Inspire review: Collection, which I got interested in after the second sight. Well, I can’t say it wasn’t interesting, I was just able to fully appreciate it after I hade a look into the pictures and read trough the concept. Easily combinable, simple and minimalistic pieces, which also bear the  “war message”- but not in hard an unpleasant way, rather the way everyone can took his own way.

Photos: Tomimito.com