Kunsthalle Bratislava sa otvára už v septembri!

Foto: Zuzana Godálová

Foto: Zuzana Godálová

Trojicu slovenských Kunsthalle uzatvára dlho očakávaná Kunsthalle Bratislava (KHB). Zrekonštruované priestory Domu umenia na Námestí SNP sa pre verejnosť otvoria 19. septembra 2014. A čím bude KHB unikátna? 


Tím kurátorov a galerijných pedagógov si stanovil za svoj hlavný cieľ pútavo prezentovať súčasné vizuálne umenie a priniesť návštevníkovi silný zážitok, ktorý v ňom zanechá inšpiratívnu pamäťovú stopu aj dlho po skončení konkrétnej výstavy. Celkom reálnym výsledkom potom môže byť, dokonca aj na Slovensku, galéria plná nadšených divákov, ktorí majú chuť dozvedať sa o súčasnom umení viac, nedbajúc na to, že niektorí ľudia tento odbor ešte stále považujú za elitársku záležitosť určenú len pre pár „zasvätených“.

Čo je Kunsthalle?

Kunsthalle nie je iba ďalší importovaný pojem, ktorý by zahmlieval význam umenia. Je to  terminus technikus, ktorý pozná Európa už roky. Ide o typ galérií súčasného vizuálneho umenia, ktoré nebudujú vlastné zbierky, ale zameriavajú sa na prezentáciu živého umenia - toho najlepšieho z domácej výtvarnej scény a z aktuálnych trendov zo zahraničia. Koncept KHB v sebe nesie symboliku medzinárodného letiska, ktoré bude vyvážať výstavy do zahraničia, a kde budú pristávať medzinárodné projekty, ktoré bude môcť divák vidieť priamo v centre Bratislavy. Po Košiciach, kde vznikla Kunsthalle/Hala umenia a Novej Synagóge/Kunsthalle Žilina je Bratislava tretím mestom, ktoré bude mať galériu tohto typu. Ukončia sa tak viac ako dvadsaťročné snahy kultúrnej verejnosti o vznik takejto inštitúcie európskeho formátu. KHB je galériou Slovenského centra vizuálnych umení, ktoré bolo založené začiatkom tohto roka Ministerstom kultúry.

„Výstavy, ktoré má KHB ambíciu vyvážať do zahraničia, ukážu vysokú úroveň slovenského vizuálneho umenia, kompatibilného s medzinárodným prostredím. Budú dôstojnou kultúrnou diplomaciou zvyšujúcou kredit Slovenska vo svete, “ hovorí poverený riaditeľ a šéfkurátor Richard Gregor. 

Paradox 90.

Prvá výstava v novej inštitúcii nesie názov Paradox 90. - Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998). Prostredníctvom pohľadov ôsmich kurátorov a kurátoriek mapuje významné výstavy, ktoré v týchto rokoch vznikali, aj napriek voči kultúre nepriaznivej politickej situácii. Prinášali nové médiá, nové témy aj nové mená. Výstava je koncipovaná ako pocta kurátorom a výtvarníkom, ktorí v tej dobe s osobným nasadením a v neľahkých podmienkach vytvorili unikátne výstavné projekty. Výstava potrvá do 1. februára 2015 a reflektuje kurátorské projekty, za ktorými vtedy stáli napríklad Zuzana Bartošová, Jana Geržová, Petra Hanáková, Mária Hlavajová, Alexandra Kusá, Radislav Matuštík, Zora Rusinová, Katarína Rusnáková či Alena Vrbanová.

„Výstava Paradox 90. nadväzuje na výskumné aktivity tímu štyroch kurátorov, ktorí pre PGU v Žiline a Dom umenia v Bratislave pripravili výstavu Nulté roky (2011). Prvoradou ambíciou projektu bolo nielen otvoriť kritickú diskusiu o umení tejto dekády, ale predstaviť slovenských umelcov v zahraničí,“ uviedol Juraj Čarný, ktorý je autorom koncepcie Kunsthalle a spolu s Richardom Gregorom tvorí dvojicu generálnych kurátorov úvodnej výstavy. Jej súčasťou bude katalóg a pravidelné sprievodné podujatia pre verejnosť, rodiny, školy aj dospelých. Tie sa budú konať nielen v hlavných výstavných priestoroch, ale aj v prietoroch KLUBu a LABu na prízemí budovy, s priehľadom na námestie. KHB chce totiž symbolicky aj doslovne vystúpiť zo svojich brán aj k návštevníkom, ktorí galérie bežne nenavštevujú, a prispieť k formovaniu kultúrneho priestoru hlavného mesta.  

V pondelky otvorené

O tom, že Kunsthalle bude iná, ako tradičné galérie, niet pochýb. O jej otvorenosti a záujme o diváka svedčí aj fakt, že vstupné sa vďaka jej generálnemu partnerovi platiť nebude. Špecifikom budú aj otváracie hodiny. V pondelky, keď sú galérie a múzeá tradične zatvorené, KHB návštevníkov naopak víta a ponúka im vybraný sprievodný program. S výnimkou utorka bude otvorená od 12.00 do 19.00 hodiny, v piatok až do 21. hodiny. 

Každý z nás má svoj názor na súčasné umenie, aj osobné spomienky na obdobie deväťdesiatych rokov 20. storočia. Bolo to paradoxné obdobie nastupujúcej slobody, spojené s množstvom ideálov, ale aj časom precitnutia. Príďte si zaspomínať a presvedčiť sa, ako vyzeralo výtvarné umenie tej doby. Aby ste vedeli, čo vás čaká, už dnes môžete navštíviť webovú stránku www.nerozumiem.sk, otestovať svoje vedomosti o umení a naladiť sa na návštevu v Kunsthalle Bratislava.