Porotu súťaže Maľba očaril Nočný bankomat Juraja Floreka

Erik Šille, Andrej Dúbravský, Lucia Tallová... Talentovaní maliari, ktorým patria popredné miesta na mladej slovenskej umeleckej scéne. Každý z nich kráča vlastnou, nezameniteľnou cestou, jedno však majú spoločné. Ich práce si v uplynulých rokoch vyslúžili pozornosť odborníkov v porotách súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov. Súťaže, ktorá už deväť rokov pomáha pri vstupe do sveta profesionálneho umenia.


Ukázať svoj talent

Kým v dávnej minulosti sa mohli umelci oprieť o podporu mecenášov – či už cirkvi, šľachtických rodov či kráľovských dynastií, dnes to majú mladí začínajúci umelci o niečo náročnejšie. Otvorené dvere ku kurátorom, možnosť získať spätnú väzbu od odborníkov, predstaviť sa na reprezentatívnej výstave, porovnať sa s rovesníkmi, a v neposlednom rade,  získať aj finančnú odmenu, to všetko sú príležitosti, ktoré neprichádzajú každý deň.

„Kdesi na pozadí týchto úvah sa zrodila aj myšlienka na súťaž Maľba, ktorú Nadácia VÚB organizuje od roku 2006. Naším cieľom je podávať mladým perspektívnym umelcom pomocnú ruku - formou prezentácie ich diel verejnosti, ako aj finančnou podporou, bez ktorej sa len ťažko štartuje,“ hovorí o súťaži Alexander Resch, predseda Správnej rady  Nadácie VÚB. Tá sa dlhodobo zameriava na podporu výtvarného umenia a mladých talentov.

„Ak sa obzrieme späť, môžeme s hrdosťou povedať, že súťaž Maľba už má svoje stabilné miesto na slovenskej umeleckej scéne. To je pre nás ako usporiadateľov najväčšie zadosťučinenie.“ Jeho slová potvrdzuje aj kurátorka výstavy finalistov Maľba 2014 Alexandra Kusá v predslove katalógu... Pre Nadáciu VÚB je iste potešením vidieť, ako sa víťazom darí v skutočnom živote. Potvrdením rozhodnutia poroty je napríklad aj fakt, že Andrej Dúbravský (víťaz v roku 2012), Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič (víťazi v 2011) sa takmer vzápätí stali súčasťou akvizícií Slovenskej národnej galérie a v jej zbierkach nie sú jedinými zástupcami finalistov súťaže.

Tento ročník pod taktovkou Pawla Jarodzkeho

O tom, ktorých dvadsať diel sa dostane do finále a predstaví sa na výstave v Galérii Nedbalka, rozhodovala medzinárodná porota pod vedením uznávaného poľského výtvarníka Pawla Jarodzkeho. Spolu s ním rozhodovali Rudolf Sikora, popredný slovenský výtvarník a pedagóg, český historik umenia Jan Skřivánek a rektor Akadémie umení v Budapešti Tibor Somorjai Kiss. „Medzinárodné zloženie poroty je zárukou nestrannosti a otvorenej diskusie o kvalite toho-ktorého diela. Rovnako tak tým sledujeme aj ďalší dôležitý cieľ, a tým je dostať mladú slovenskú maľbu do medzinárodného kurátorského povedomia. Zloženie poroty sa každý rok mení,“ vysvetľuje A. Resch.

V deviatom ročníku Maľby svoje diela prihlásilo 91 autorov. Okrem súťažného diela sa prezentovali aj svojimi umeleckými portfóliami. „Dôležité je overiť si pocity z obrazov v portfóliách autorov. Ja osobne som v nich hľadal pôvodnosť, aby som im uveril, že sa len nevezú na módnej vlne. Že na svoju tvorbu majú vlastné pohnútky,“ objasňuje jeden z porotcov, Jan Skřivánek.

V prvom kole porota vybrala do užšieho výberu 20 diel na základe ich digitálnej podoby. V druhom kole už hodnotila obrazy „in situ“, teda inštalované na súťažnej prehliadke. Prečo? Ako hovoria odborníci, pocit z obrazu je naživo úplne iný a v priestore o ňom zrazu získate celkom novú predstavu, zvýraznenú jeho rozmermi aj technikou prevedenia. Tak teda vstúpme spolu do salónu mladej slovenskej maľby!

Správa o mladej Maľbe

Deviaty ročník súťaže Maľba priniesol známe mená aj úplne novú krv. Medzi finalistami mali svoje zastúpenie takmer všetky školy a ateliéry, výraznejšie sa presadili najmä absolventi Akadémie umení z Banskej Bystrice. Rovnako pestré bolo aj zastúpenie rôznych prístupov, žánrov a techník. „Finálová dvadsiatka je reálnou správou o tom, čo sa na scéne deje. Zaujímavou informáciou je aj fakt, že mladí tvorcovia majú stále väčšiu integritu a ich tvorba už nie je tak vizuálne závislá od učiteľov. Maľba a aj súťaž Maľba a jej aktéri sú emancipovanejší,“ uzatvára kurátorka výstavy A. Kusá.

1. miesto: Juraj Florek - Nočný bankomat

Nepochybne zaujímavé dielo, ktoré úplne jednoznačne zapôsobilo na porotcov. Na jednej strane veľmi tradičný spôsob maľby, ktorý vyvoláva mnoho asociácií na slávne obrazy minulosti, na strane druhej zobrazenie banality mestského prostredia. Juraj Florek je absolventom Akadémie umení v Banskej Bystrici u profesora Jána Kudličku.

2. miesto: Matej Fabian - Ghost Riders

Jeden z najvýraznejších obrazov finálovej dvadsiatky zaujal práve svojou neprehliadnuteľnou energiou a expresivitou. Porotcovia ocenili najmä maliarsku techniku a grotesknosť diela. Matej Fabian vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení pod vedením profesora Ivana Csudaia.

3. miesto: András Cséfalvay - The Quality – Quantity Debate

Ocenenie dostal za prepojenie konceptuálneho prístupu a priamočiareho výrazu. Ako už napovedá samotný názov, témou je nesúlad vnímania reality. András Cséfalvay je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Kam kráčaš, Maľba?

Desať rokov, ktoré súťaž Maľba oslávi na budúci rok, je dosť dobrým dôvodom nielen na pohľad späť, ale aj dopredu. A v čom teda bude desiata Maľba iná? „Veríme, že mladé slovenské vizuálne umenie si zaslúži aj medzinárodnú prezentáciu, preto na na budúci rok plánujeme reprezentatívnu výstavu v milánskej Gallerie d´Italia. Práce víťazov predchádzajúcich ročníkov chceme ukázať aj talianskej verejnosti,“ hovorí o plánoch A. Resch.

Maľba však nie je len o finančných odmenách a výstavách. Maľba je predovšetkým dobrou správou o tom, že mladé slovenské umenie žije a je životaschopné. Ak ste výstavu finalistov v bratislavskej Galérii Nedbalka trvajúcu do 21. decembra nestihli, určite si pozrite galériu na www.malbaroka.sk. My sa už teraz tešíme na jubilejnú desiatku!