Staré - Nové

Katarina Hudačinova_Camera Natura_detail

Katarina Hudačinova_Camera Natura_detail

Staré - Nové. Také je aj jesenné číslo Inspire magazine s témou Retro. Staré – Nové, taký je aj projekt v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej, ktorý interpretuje staré fototechniky v novom experimente, ako aj recykláciu materiálu "starého na nové". Nenechajte si ujsť vernisáž výstavy už v stredu, 9. novembra v Slovenskom centre dizajnu v Bratislave


Výstavauvádza autorské profily ôsmych etablovaných fotografov versus výbery experimentálnych diel viacerých domácich a zahraničných autorov z archívu Domu fotografie (foto-plastiky, fotogravúry, tlače na rôzne povrchy, recyklácia a pod.), z archívu Školy kreatívnej fotografie pri Krakovskej umeleckej škole v Poľsku (výber gumotlačí) a ukážky formou slide-show z experimentálnych postupov na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave.  

Autorka a kurátorka výstavy Mgr. Lucia Benická hovorí: 

"V celkovom objeme cca 100 vybraných fotografických diel od 31 autorov zo 6 krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Rusko, USA, Veľká Británia) je výstava ojedinelou konfrontáciou práce s "chémiou", ako aj s novými technologickými postupmi, nadväzujúcimi na staré fototechniky a autorské experimenty s materiálom. Fascinujúce sú diela, realizo-vané autentickými autorskými technikami, napríklad v tvorbe Gabriela Kosmályho, Víťa Krejčího (štruktáže) alebo Jirka Šiguta ("naturálne" odtlačky). Camera obscura, fotogramy arôzne formy experimentov nájdeme v dielach Tomáša Agata Błońskeho, Kataríny Hudačinovej, Roba Kočana, Jaroslava Malíka a Jozefa Sedláka. Pozoruhodné sú experimenty v dielach z archívu Domu fotografie, ktoré prezentujú fotografie a objekty od 17 autorov z rôznych krajín:  Denis Davidov, Małgorzata Duśko, David Koron-thály, Wojciech Korzonek, Marcin Materniak, Patrícia Matiová, Anna Mazur, Ivo Miko, Katarzyna Nowak, Krzysztof Olszewski, Natalia Reznik, Anne Wood Shirley, Marián Švorc, Edina Ester Valentová, Marta Veintour, Martin Wolek. Osobitne spomeniem fotografické plastiky – "knihy" americkej autorky Suzanne Pastor, ktorá sa skoro desať rokov podieľala na lektorovaní fotografických dielní Domu fotografie. 

Na výstave je zastúpená aj Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ukážkami experimentálnych diel šiestich autorov zo Slovenska a Poľska formou kolektívnych, či individuálnych diel: Magdalena Przybylowska, Oto Skalický, Zuzana Pustaiová, projekt Cibuľa: Ivana Ďurkáčová, Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár."

Miesto :         Slovenské centrum dizajnu, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava     Vernisáž výstavy:        v stredu, 9. 11. 2016 o 18.00 hod.
Termín výstavy:        29. 10. –  4. 12. 2016
Autorka a kurátorka:    Mgr. Lucia Benická, kontakt pre médiá: 0905 288 717, luciabenicka@gmail.com