Študuješ či miluješ architektúru? Zapoj sa do súťaže!

Študentská súťaž - architektonický a konštrukčný návrh exteriérového pavilónu - ikony bytového komplexu čerešne

Bratislavský ateliér Architekti Šebo Lichý sa rozhodol podporiť študentov a doktorandov vysokých škôl technického zamerania, najmä v oboroch architektúra a dizajn, a formou súťaže ich zapojiť do tvorby architektúry na Slovensku.


Ateliér Architekti Šebo Lichý sa rozhodol zorganizovať súťaž pre študentov a dať im tak možnosť ukázať svoj talent ako aj získať cenné skúsenosti z reálneho prostredia. Súťaž je určená študentom aj doktorandom vysokých škôl technického zamerania, najmä z oborov architektúry a dizajnu. Študenti sa tak môžu zapojiť do tvorby bytového komplexu Čerešne a prepojiť školskú teóriu s praxou v zabehnutej architektonickej kancelárii. Najprv sa však musia čo najlepšie popasovať so zadaním súťaže, ktoré pre nich architekti pripravili.

Študenti majú za úlohu spracovať čo najzaujímavejší architektonický a konštrukčne jednoducho realizovateľný návrh voľno časového exteriérového pavilónu, ktorý musí byť využiteľný pre celú komunitu bytového komplexu Čerešne. Dominantným prvkom pavilónu by mali byť ikony Čerešní, ktoré budú predstavovať hlavný poznávací znak celého komplexu. Cieľom súťaže je podporiť talentovaných študentov, dať im možnosť prepojiť školskú teóriu s praxou a poskytnúť im náhľad do reálneho pracovného prostredia zabehnutej architektonickej kancelárie.

Pre súťažiacich sú pripravené okrem zaujímavých finančných odmien aj možnosť platenej stáže na realizáciu víťazného návrhu a mediálne zviditeľnenie svojho talentu v renomovaných médiách. Študenti sa môžu do súťaže registrovať zaslaním emailu s kontaktnými údajmi na adresu sutaz@itb.sk. Odovzdanie súťažných materiálov bude možné do 2.5.2016 do 12:00 a následne po tomto termíne odborná porota určí víťazné riešenia. Viac informácií o súťaži, podklady a pravidlá na stiahnutie nájdete na stránke http://www.ceresne.sk/sutaz

CENY

1. cena - 1000 eur a platená stáž v spoločnosti Architekti Šebo Lichý s.r.o. (počas stáže dostane výherca možnosť participovať na vypracovaní realizačnej dokumentácie návrhu pavilónu formou platenej stáže)
2. cena – 600 eur
3. cena – 300 eur

Architektonická kancelária Architekti Šebo Lichý je známa inovatívnymi projektmi, nadčasovou architektúrou a presadzuje súlad projektov s okolím vo všetkých smeroch (zeleň, architektúra, občianska vybavenosť, komunita). Architektonická kancelária je držiteľom viacerých prestížnych ocenení ako CEZAAR, niekoľkonásobným nominantom na cenu Dušana Jurkoviča a bola úspešná vo viacerých súťažiach na verejné priestranstvá.