Trnavské mosty

„Hoci môže ísť o na prvý pohľad banálny námet, bolo by veľmi zjednodušujúce považovať sériu trnavských mostov za počin akéhosi fotodokumentárneho cestopisu v mikroskopickom meradle. Takáto rovina interpretácie je totiž ibajednou z mnohých, ktoré sa môžu na prvý pohľad ponúkať,“ kurátor výstavy Peter Molari.


Mladý fotograf Peter Lančarič zobrazuje mosty stojace nad Trnávkou. Každá fotografia z výstavy „Trnavské mosty“ bola snímaná približne z rovnakého uhla a vzdialenosti. Zámerom týchto fotografií je rozšírenie vizuálneho vnímania obyvateľa malého mesta tak, že poukazujú na zdanlivo nezaujímavé objekty mestskej architektúry. Zároveň sa tieto zabudnuté stavby ležiace v anonymite dostávajú do povedomia obyvateľov a zaujímajú čestné miesto v kolorite stavieb mesta Trnava.

Fotografie budú nainštalované vo verejnom priestore, ktorý tvorí otvorené schodisko nachádzajúce sa na Poliklinike Družba. Pôjde o fotografie veľkého rozmeru kde najväčšia bude mať veľkosť 6x4 metra a najmenšia 1,5x0,5 metra.

„Most ako symbol spojenia - komunikácie je humanistickým odkazom pre malé mesto plné predsudkov. Prívlastok „Trnavský“ v názve je použitý zámerne ako súčasť programu komunitného centra Kubik nápadov s myšlienkou rozvoja pozitívneho vzťahu k rodnému mestu,“  dodáva autor projektuPeter Lančarič.

Projekt „Trnavské mosty“ Petra Lančariča je prvou výstavou neziskovej organizácie Broncon.o. v takomto rozsahu. Výstavu produkčne pripravil Matúš Hlinčík, kurátorom je Peter Molari, autorkou vizuálu je dizajnérka Petra Debnárova.

Vernisáž výstavyfotografií Petra Lančariča sa uskutoční 21.11.2015 v Trnave o 14:00,v priestoroch otvoreného schodiska na Poliklinike Družba.

http://www.peterlancaric.com/