Život ako sen

Môj život je hmla, ktorá sa skladá z farebných okienok. Z takých, aké sú v rímsko-katolíckych kostoloch. Je to sprievod plný kvetov vo vlasoch, sú to dve zapletené ruky do jednej, hudba doliehajúca z lesa, ticho morskej penny, tanec na poli  a tanec v daždi. 

Môj život sú malé ružičky vyšité na bielej perine, letmý úsmev na perách, ktoré si nemusím rúžovať a aj tak sú červené.

Je to kúpanie sa v úspechu v lesklom kožuchu na mužských rukách, fúkanie do peny, ktorá nadobudne všakovaké tvary, pískanie na steblá trávy, detský chichot. Môj život je vlastne dlhotrvajúci, rozkošný, smiešny detský chichot, ktorý zvíja svoje prsty okolo našich pŕs. Som to v neposlednom rade ja, kto vytvára jeho sled. Spleť mojich krokov a hudby života je krásna.